Sınav Sonuçları

Ehliyet Almak İçin Gereken Evraklar

Ehliyet almak için hangi belgeler gereklidir?

2 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)

Sağlık Raporu (Aile Hekimlerinden veya Polikliniklerden alınabilir.)

Diploma veya Öğrenci Belgesi (E-Devlet üzerinden çıkartılabilir.)

Sabıka Kaydı (E-Devlet üzerinden çıkartılabilir.)

Yabancı uyruklu vatandaşlar için;

Yukarıdaki evraklar ile beraber mezun olduğu ülke diplomasının tercümesi yapılarak noter tasdikli örneği istenmektedir.

Eğer Türkiye'de öğrenimi devam ediyor ise veya mezun ise tercüme ve noter tasdikli belge istenmemektedir.