Misyonumuz

     
Kursumuzda eğitim alan adaylara bakış açımızın Eğitim ve Öğretim

odaklı olması,

      İnsanın ve eğitimin önemini benimsemiş ve bunu kursiyerlerine

aşılamayı gaye edinmiş , Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı kalarak

eğitimi ve başarıyı en üst seviyeye çıkartmak.