Yıpranmış Veya Eskimiş Kimlik Değişiminde Ehliyet

 1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe.
  2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)
  3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, Kan Grubu Belgesi
  4. Üç (3) adet fotoğraf
  5. Eski Sürücü Belgesi.
  6. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı fotokopisi, Mahkeme  Kararı veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)
  7. Sürücü Belgesi ücreti 101.00 TL